JavaScript Fullstack (React+node.js) Engineer (perm/b2b)

Polska

12000 - 15000 PLN

Poziom
Regular
Umowa
Umowa o pracńô
WielkoŇõńá firmy
1+
PozostaŇāo
ZakoŇĄczono
Stack technologiczny
React:
Senior
node.js:
Senior
Miasta
Zdalnie
Opis
Role: Fullstack Engineer
Location: remote or from the office in Krakow

Contract type: perm/b2b (benefits apply to both options)
Salary ranges:  12-15 k gross / 16-19 k net + VAT

Work scope: big and scalable e-commerce solution for selling furniture and home supplies developed in JavaScript technologies. Min 70% of time spent on development..
Team: 6 people (cross-functional, Agile, English-speaking); 
Tech stack: JS, node.js, react, CI/CD

What we require from you:
  • +3 years of experience in software development area;
  • grounded JS skills: especially node.js and React;
  • readiness to work remotely and independently plan workload;
  • English skills: B2;

Once pandemic settles down, you might be asked to come to Berlin from time to time to meet the local team.


WyŇõlij CV
Ta rekrutacja prowadzona jest w serwisie zewnńôtrznym. Po kliknińôciu powyŇľszego przycisku zostanie wczytana strona rekrutera na kt√≥rej moŇľna kontynuowańá proces rekrutacji.
Zobacz r√≥wnieŇľ