Polityka Cookies

Poni偶sza Polityka Cookies okre艣la zasady zapisywania i uzyskiwania dost臋pu do danych na Urz膮dzeniach U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Serwisu do cel贸w 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora Serwisu.

§1 Definicje

1. Serwis - serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://work4.dev
2. Serwis zewn臋trzny - serwis internetowe partner贸w, us艂ugodawc贸w lub us艂ugobiorc贸w Administratora
3. Administrator - firma Rados艂aw Drwal, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 pod adresem: ul. Komorowska 35A m.5 54-436 Wroc艂aw, 艣wiadcz膮ca us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu oraz przechowuj膮ca i uzyskuj膮ca dost臋p do informacji w urz膮dzeniach U偶ytkownika
4. U偶ytkownik - osba fizyczna, dla kt贸rej Administrator 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczna za po艣rednictwem Serwisu.
5. Urz膮dzenie - elektroniczne urz膮dzenie wraz z oprogramowaniem, za po艣rednictwem, kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do Serwisu
6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plik贸w zamieszczanych na Urz膮dzeniu U偶ytkownika

§2 Rodzaje Cookies

1. Cookies wewn臋trzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
2. Cookies zewn臋trzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwis贸w zewn臋trznych
3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis lub Serwisy zewn臋trzne podczas jednej sesji danego Urz膮dzenia. Po zako艅czeniu sesji pliki s膮 usuwane z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
4. Cookies trwa艂e - pliki zamieszczane i odczytywane z Urz膮dzenia U偶ytkownika przez Serwis lub Serwisy zewn臋trzne do momentu ich r臋cznego usuni臋cia. Pliki nie s膮 usuwane automatycznie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia chyba 偶e konfiguracja Urz膮dzenia U偶ytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plik贸w Cookie po zako艅czeniu sesji Urz膮dzenia.

§3 Bezpiecze艅stwo

1. Mechanizmy sk艂adowania i odczytu - Mechanizmy sk艂adowania i odczytu Cookies nie pozwalaj膮 na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika. Przeniesienie na Urz膮dzenie U偶ytkownika wirus贸w, koni troja艅skich oraz innych robak贸w jest praktynie niemo偶liwe.
2. Cookie wewn臋trzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewn臋trzne s膮 bezpieczne dla Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w
3. Cookie zewn臋trzne - za bezpiecze艅stwo plik贸w Cookie pochodz膮cych od partner贸w Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci. Lista partner贸w zamieszczona jest w dalszej cz臋艣ci Polityki Cookie.

§4 Cele do kt贸rych wykorzystywane s膮 pliki cookie

1. Usprawnienie i u艂atwienie dost臋pu do Serwisu - Administrator mo偶e przechowywa膰 w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach u偶ytkownika dotycz膮cych Serwisu aby usprawni膰, polepszy膰 i przy艣pieszy膰 艣wiadczenie us艂ug w ramach Serwisu.
2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do cel贸w logowania U偶ytkownik贸w w Serwisie
3. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewn臋trzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w czy statystyki zachowa艅 u偶ytkownik贸w. Dane te zbierane s膮 w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§5 Serwisy zewn臋trzne

1. Administrator wsp贸艂pracuje z nast臋puj膮cymi serwisami zewn臋trznymi, kt贸re mog膮 zamieszcza膰 pliki Cookie na Urz膮dzeniach U偶ytkownika:
1.1. Google Analytics

§6 Mo偶liwo艣ci okre艣lania warunk贸w przechowywania i uzyskiwania dost臋pu na urz膮dzeniach u偶ytkownika przez serwis i serwisy zewn臋trzne

1. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie, samodzielnie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce zapisywania, usuwania oraz dost臋pu do danych zapisanych plik贸w Cookies
2. Informacje o sposobie wy艂膮czenia plik贸w Cookie w najpopularniejszych przegl膮darkach komputerowych i urz膮dze艅 mobilnych dost臋pna s膮 na stronie: jak wy艂膮czy膰 cookie.
3. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym momencie usun膮膰 wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystaj膮c z narz臋dzi Urz膮dzenia U偶ytkownika za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkowanik korzysta z us艂ug Serwisu.

§7 Wymagania serwisu

1. Ograniczenie zapisu i dost臋pu do plik贸w Cookie na Urz膮dzeniu U偶ytkownika mo偶e spowodowa膰 nieprawid艂owe dzia艂anie niekt贸rych funkcji Serwisu.
2. Administrator nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo dzia艂aj膮ce funkcje Serwisu w przypadku gdy U偶ytkownik ograniczy w jakikolwiek spos贸b mo偶liwo艣膰 zapisywania i odczytu plik贸w Cookie.

§8 Zmiany w polityce cookies

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczno艣ci informowania o tym u偶ytkownik贸w.
2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze b臋d膮 publikowane na tej stronie.
3. Wprowadzone zmiany wchodz膮 w 偶ycie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Created by RedAxe ©Work4.dev 2020 - 2024