Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Tw贸j temat, w tym danych osobowych

§1 Informacje og贸lne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj膮cego pod adresem url: https://work4.dev
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Rados艂aw Drwal ul. Komorowska 35A m.5 54-436 Wroc艂aw
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@work4.dev
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
5.1. Prowadzenie systemu og艂osze艅 o prac臋
5.2. Prezentacja profilu u偶ytkownika innym u偶ytkownikom
5.3. Wy艣wietlanie og艂osze艅 innych uzytkownik贸w
5.4. Obs艂uga zapyta艅 poprzez email
5.5. Realizacja zam贸wionych us艂ug
5.6. Prezentacja oferty lub informacji
5.7. Przekazywanie wybranych danych do podmiot贸w zewn臋trznych prowadz膮cych rekrutacje
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
6.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.
6.2. Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

§2 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Has艂a u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashuj膮ca dzia艂a jednokierunkowo - nie jest mo偶liwe odwr贸cenie jej dzia艂ania, co stanowi obecnie wsp贸艂czesny standard w zakresie przechowywania hase艂 u偶ytkownik贸w.
3. Operator okresowo zmienia swoje has艂a administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpiecze艅stwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

§3 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:
1.1. Firmy rekruterskie og艂szaj膮ce si臋 w serwisie
1.2. Upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy, kt贸rzy korzystaj膮 z danych w celu realizacji celu dzia艂ania strony
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d艂u偶ej, ni偶 jest to konieczne do wykonania zwi膮zanych z nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo艣ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez 3 lata.
3. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:
3.1. dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
3.2. ich sprostowania,
3.3. usuni臋cia
3.4. ograniczenia przetwarzania,
3.5. oraz przenoszenia danych.
4. Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
5. Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.
8. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e przesy艂amy je poza teren Unii Europejskiej.

§4 Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.
2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.
4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

§5 Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§6 Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib膮 w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us艂ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Created by RedAxe ©Work4.dev 2020 - 2024