Regulamin

§1 Definicje

1. Serwis - serwis internetowy https://work4.dev
2. U偶ytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a tak偶e inna jednostka organizacyjna, kt贸rej przepisy prawa przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, posiadaj膮ca aktywne konto
3. Odwiedzaj膮cy - dowolna osoba odwiedzaj膮ca serwis internetowy https://work4.dev, nieposiadaj膮ca aktywnego konta, eksploruj膮ca jego udost臋pnione publicznie zasoby
4. Og艂oszenie - zamieszczone w Serwisie og艂oszenie o prac臋 sk艂adaj膮ce si臋 z atrybut贸w, kt贸re zosta艂y oznaczone w spos贸b wskazuj膮cy na ich konieczno艣膰 wyst膮pienia.
5. Og艂oszeniodawca - U偶ytkownik Serwisu wyst臋puj膮cy w roli rekrutera

§2 Wprowadzanie zmian w regulaminie

1. Serwis zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodz膮 w 偶ycie w momencie ich publikacji. Je偶eli U偶ytkownik Serwisu nie zgadza si臋 na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowi膮zany jest zaprzesta膰 korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacj膮 regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3 Rejestracja w serwisie

1. Rejestracja w celu korzystania z us艂ug Serwisu jest mo偶liwa jedynie po wype艂nieniu wszystkich p贸l formularza rejestracyjnego, kt贸re zosta艂y oznaczone w spos贸b wskazuj膮cy na konieczno艣膰 ich wype艂nienia.
2. U偶ytkownik jest zobowi膮zany dba膰 o to, aby jego dane podane przy rejestracji w Serwisie by艂y zawsze aktualne. Aktualizacja danych mo偶liwa jest po zalogowaniu w Serwisie.
3. W razie stwierdzenia nieprawdziwo艣ci lub nierzetelno艣ci danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuni臋cia konta U偶ytkownika.
4. W momencie rejestracji U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach okre艣lonych w "Polityce Prywatno艣ci". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez U偶ytkownika podlegaj膮 ochronie zgodnie z Ustaw膮 o ochronie danych osobowych
5. Informacje podane przez U偶ytkownika w trakcie rejestracji s艂u偶膮 do niezb臋dnych kontakt贸w z U偶ytkownikami Serwisu oraz do zapewnienia, by oferowane przez Serwis us艂ugi odpowiada艂y potrzebom i zainteresowaniom U偶ytkownik贸w. Dodatkowo niekt贸re z tych informacji, takie jak dane kontaktowe (email, telefon, etc) mog膮 przy膰 przekazane Odwiedzaj膮cym celem realizacji nawi膮zania kontaktu niezb臋dnego do uskutecznienia tre艣ci og艂oszenia.
6. Serwis umo偶liwia U偶ytkownikom dost臋p do swoich danych osobowych oraz ich zmian臋, za po艣rednictwem stron internetowych Serwisu. U偶ytkownik mo偶e ponadto za偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. 呕膮danie usuni臋cia co najmniej jednej z informacji stanowi膮cych dane osobowe, niezb臋dnych do za艂o偶enia konta jest r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 z korzystania z us艂ug Serwisu i powoduje trwa艂e usuni臋cie konta U偶ytkownika.
7. Zabrania si臋 korzystania z kont innych U偶ytkownik贸w a tak偶e udost臋pniania konta innym osobom.
8. Zabrania si臋 korzystania z kont w spos贸b godz膮cy w dobre obyczaje.
9. Zabrania si臋 wykorzystywania do cel贸w opisanych w paragrafie poprzedzaj膮cym kont innych U偶ytkownik贸w.
10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji U偶ytkownika, zablokowania lub usuni臋cia konta U偶ytkownika bez podania przyczyny.
11. W przypadku skorzystania z p艂atnych us艂ug oferowanych w Serwisie, u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na otrzymanie dowodu zakupu (rachunek lub faktura) w postaci dokumentu elektronicznego.

§4 Publikowanie og艂osze艅 o prac臋

1. Opublikowanie og艂oszenia jest mo偶liwe po uprzednim zarejestrowaniu si臋 w Serwisie oraz aktywowaniu konta U偶ytkownika.
2. Sk艂adanie og艂oszenia odbywa si臋 poprzez wype艂enienie wszystkich p贸l oznaczonych w spos贸b wskazuj膮cy na ich konieczno艣膰 wype艂nienia. Dodatkowo w Og艂oszeniu mo偶na zamie艣ci膰 zdj臋cia w ograniczonej ilo艣ci i wielko艣ci.
3. Og艂oszenia staje si臋 widoczne (aktywne) dla U偶ytkownik贸w oraz odwiedzaj膮cych w momencie publikacji. Dodatkowo Administratorzy Serwisu mog膮 zadecydowa膰 o niepublikowaniu Og艂oszenia uznaj膮c tre艣ci Og艂oszenia za niew艂a艣ciwe lub niezgodne z przeznaczeniem Serwisu.
4. Wszelkie reklamacje mo偶na kierowa膰 na adres mailowy: office@work4.dev
5. Zwrot koszt贸w og艂oszenia mo偶e nast膮pi膰 jedynie w drodze reklamacji

§5 Obowi膮zki Og艂oszeniodawcy

1. Tre艣ci og艂osze艅 musz膮 by膰 zaprezentowane w spos贸b mo偶liwie najbardziej czytelny.
2. Og艂oszeniodawca jest zobowi膮zany przypisa膰 og艂oszenie do najlepiej pasuj膮cej kategorii. Administratorzy Serwisu zastrzeg膮 sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji Og艂osze艅 i przydzielania ich do kategorii.
3. Og艂oszeniodawca odpowiada w stosunku do Odwiedzaj膮cych za wszelkie b艂臋dy lub nie艣cis艂o艣ci w tre艣ci og艂oszenia (r贸wnie偶 zdj臋膰). Tre艣ci Og艂oszenia powinny by膰 rzetelne i prawdziwe, nie mog膮 wprowadza膰 w b艂膮d innych U偶ytkownik贸w i Odwiedzaj膮cych.
4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Og艂oszeniodawc贸w znacznik贸w HTML lub jakichkolwiek j臋zyk贸w programowania w spos贸b mog膮cy zak艂贸ci膰 innym U偶ytkownikom lub Odwiedzaj膮cym korzystanie z Serwisu, w szczeg贸lno艣ci zabronione jest: automatyczne przekierowywanie na inn膮 stron臋 internetow膮, wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji sta艂ych element贸w stron serwisu; zak艂贸canie i manipulowanie procesem sk艂adania Og艂osze艅; "艣ledzenie" lub "pods艂uchiwanie" innych U偶ytkownik贸w Serwisu, w szczeg贸lno艣ci poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych U偶ytkownik贸w Serwisu program贸w komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
5. Zabronione jest kierowanie Odwiedzaj膮cych do stron konkurencyjnych dla Serwisu. Dotyczy to zar贸wno tre艣ci og艂oszenia jak i rekrutacji zewn臋trznej.

§6 Dane osobowe i Polityka Ochrony Prywatno艣ci

1. Polityka ochrony prywatno艣ci Serwisu stanowi integraln膮 cz臋艣膰 regulaminu. U偶ytkownik wyra偶aj膮c zgod臋 na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyra偶a r贸wnocze艣nie zgod臋 na spos贸b, w jaki Serwis mo偶e post臋powa膰 z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okoliczno艣ciami wskazanymi w polityce prywatno艣ci, mo偶e nast膮pi膰 jedynie w spos贸b i na warunkach okre艣lonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

§7 Wy艂膮czenie odpowiedzialno艣ci i naruszenia regulaminu

1. Serwis nie odpowiada za tre艣ci publikowane przez U偶ytkownik贸w.
2. Administratorzy Serwisu dok艂adaj膮 wszelkich stara艅 aby Serwis dzia艂a艂 poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki powsta艂e w wyniku ewentualnego nieprawid艂owego dzia艂ania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dot. jego poprawnego dzia艂ania.
3. Serwis nie odpowiada za brak mo偶liwo艣ci dost臋pu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w dzia艂aniu.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organ贸w 艣cigania w przypadku podejrzenia, 偶e z艂o偶one przez U偶ytkownika Og艂oszenie pos艂u偶y do celu przest臋pczego lub w ka偶dym innym przypadku podejrzenia, 偶e U偶ytkownik dopuszcza si臋 przest臋pstwa 艣ciganego z urz臋du.
5. W razie stwierdzenia z艂amania regulaminu b膮d藕 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a tak偶e uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw os贸b trzecich Serwis mo偶e zablokowa膰 Og艂oszenie, Ofert臋 lub konto U偶ytkownika, a tak偶e je usun膮膰.
6. W wypadku opisanym w ust臋pach powy偶szych Serwis nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku zablokowania lub usuni臋cia kont U偶ytkownik贸w lub ich Zlece艅/Ofert.
7. Serwis nie ma wp艂ywu i nie ponosi odpowiedzialno艣ci za spos贸b interpretacji i wykorzystania tre艣ci Og艂osze艅

§8 Postanowienia ko艅cowe

1. Do spraw kt贸re nie s膮 wprost opisane w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Dla wszelkich ewentualnych spor贸w wynik艂ych z dzia艂alno艣ci Serwisu mi臋dzy w艂a艣cicielem Serwisu a U偶ytkownikami lub osobami trzecimi, w艂a艣ciwy miejscowo jest s膮d cywilny z siedzib膮 we Wroc艂awiu.

Created by RedAxe ©Work4.dev 2020 - 2024