Senior WordPress Developer

Polska

7000 - 11000 PLN

Poziom
Senior
Umowa
B2B
WielkoŇõńá firmy
1+
PozostaŇāo
ZakoŇĄczono
Stack technologiczny
Javascript:
Regular
PHP:
Regular
jira:
Regular
git:
Regular
html:
Regular
css:
Regular
wordpress:
Regular
Miasta
Zdalnie, WrocŇāaw
Opis
JesteŇõmy‚ÄĮAngry¬†Nerds¬†-¬†software¬†house¬†z¬†WrocŇāawia.¬†Od 2015 roku¬†tworzymy¬†customowe¬†rozwińÖzania z obszar√≥w‚ÄĮWeb, Mobile,¬†Cloud, Internet of¬†Things¬†i¬†Augmented¬†Reality‚ÄĮdla klient√≥w z caŇāego Ňõwiata.‚ÄĮ¬†
 
CińÖgle sińô rozwijamy, mamy mn√≥stwo ciekawych projekt√≥w, brakuje nam tylko rńÖk do pracy! Z tego powodu,¬†do naszej ekipy Nerd√≥w poszukujemy kolejnego‚ÄĮSenior¬†WordPress¬†Developer!‚ÄĮ¬†
 
W takich technologiach pracujemy: .NET Core 3.1 i .NET 5, PHP 7, JavaScript, Angular 2+ i React, Kotlin, Swift, React Native, Microsoft Azure, Docker, Kubernetes.  
 
Jako WordPress Developer w Angry Nerds: 
 
Pracujesz gŇā√≥wnie z nowymi projektami - u¬†nas masz realny wpŇāyw na uŇľyte rozwińÖzania i architekturńô tworzonych system√≥w,¬†
Korzystasz z najnowszych technologii, narzńôdzi i proces√≥w:¬†Scrum,¬†GitFlow,¬†Azure¬†DevOps,¬†Code¬†Review, CI/CD,¬†
Wykorzystujesz j. angielski¬†wsp√≥ŇāpracujńÖc¬†z zagranicznymi klientami,¬†
Rozwijasz sińô poprzez udziaŇā w¬†regularnych, wewnńôtrznych spotkaniach (Community),¬†
Zajmujesz sińô¬†tworzeniem aplikacji¬†oraz wsp√≥ŇāpracńÖ z teamem projektowym i klientem,¬†
Dodatkowo bierzesz udziaŇā w analizowaniu, estymowaniu i planowaniu projekt√≥w.¬†
 
ZgŇāoŇõ sińô do nas, jeŇõli:¬†
 
Masz¬†4-letnie, komercyjne doŇõwiadczenie w¬†tworzeniu zŇāoŇľonych serwis√≥w,¬†internetowych opartych o¬†WordPress,¬†
Naprawdńô dobrze ogarniasz¬†PHP 7.x,¬†
Znasz Laravel i Symfony, 
Korzystasz z JavaScript, CSS, HTML, GIT, MySQL, Jira, 
Wiesz co to woocommerce, ACF, 
W codziennej pracy komunikujesz sińô w j. angielskim.¬†
. 
Dodatkowo zapewniamy: 
 
MoŇľliwoŇõńᬆpracy w peŇāni zdalnej (takŇľe po pandemii!),¬†
Elastyczne godziny (core godzinowy 10:00 -15:00), 
Wyb√≥r formy wsp√≥Ňāpracy (Umowa o Pracńô,‚ÄĮB2B, Umowa Zlecenie),¬†
Dofinansowanie do konferencji i szkoleŇĄ,¬†
Pakiet sportowy,¬†opiekńô medycznńÖ¬†i grupowe ubezpieczenie na Ňľycie‚ÄĮ(takŇľe przy wsp√≥Ňāpracy w oparciu o kontrakt B2B),¬†
Pracńô w firmie o pŇāaskiej strukturze, bez zbńôdnej hierarchii,¬†
FajnńÖ, nieformalnńÖ atmosferńô‚ÄĮw zgranym zespole Nerd√≥w :)¬†
‚ÄĮ¬†
‚ÄĮ¬†
Jak wyglńÖda proces rekrutacyjny?‚ÄĮ‚ÄĮ‚ÄĮ¬†
 
Rozmowa z dziaŇāem HR: ok. 40 min ‚Äď chcemy poznańá sińô lepiej!‚ÄĮ¬†
Weryfikacja techniczna w formie¬†videocall'a¬†z naszymi specjalistami:‚ÄĮok. 1¬†h,¬†
Decyzja i feedback‚ÄĮz przebiegu¬†rekrutacji.¬†
WyŇõlij CV
Ta rekrutacja prowadzona jest w serwisie zewnńôtrznym. Po kliknińôciu powyŇľszego przycisku zostanie wczytana strona rekrutera na kt√≥rej moŇľna kontynuowańá proces rekrutacji.
Zobacz r√≥wnieŇľ